MONTÁŽ AKTIVNÍ ČÁSTI

Po vyrobení všech základních částí transformátoru jádra, VN a NN vinutí následuje smontování těchto částí do sebe, do tzv. „aktivní části”. Hotové cívky se shora nasadí na částečně složené jádro připomínající ležící písmeno E. Poté dojde k uzavření magnetického obvodu nasazením horního jha a tím je aktivní část hotova. Základní parametry stroje jsou tímto krokem definovány.

Následuje elektrické propojení vrchního krytu osazeného průchodkami a aktivní části tak, aby se mohla dokončit mechanická montáž zasunutím aktivní části do vlnovcové nádoby transformátoru.

Montáž aktivní části olejových transformátorůMontáž aktivní části olejového transformátoru

Montáž aktivní části olejových transformátorůMontáž aktivní části olejového transformátoru

Následně je aktivní část zasunuta do vlnovcové nádoby a nízkofrekvenčně zbavena vzdušné vhkosti. Takto je transformátor připraven k naplnění vysušeným a odplyněným minerálním transformátorovým olejem ve vakuových komorách. Po dlouhodobém testu těsnosti je hotový transformátor připraven ke kusovým zkouškám.