PROČ OLEJOVÉ TRANSFORMÁTORY SGB?

U transformátorů SGB je vše podřízeno jedinému. Bezproblémový a téměř bezúdržbový provoz po dobu min. 40 let. Transformátor je zařízení namáhané vlivy jak z elektrické sítě (přepětí z blesku nebo okolní sítě, vyšší harmonické nebo spínací a vypínací rázy, externí zkraty, krátkodobá přetížení), tak povětrnostními (déšť, mráz, mlha, kroupy, letní vedra). Nic není zadarmo, ani nižší cena ne. 40 let bezúdržbového provozu je opravdu dlouhá doba a bylo by zajímavé vidět jakýkoliv automobil, který by tak dlouhou dobu bez údržby vydržel…

Jmenovitý výkon

je opravdu jmenovitým výkonem pro trvalý provoz. Jmenovitý výkon každého nového typu transformátoru je ověřen oteplovací zkouškou pro 100% výkonu na zkušebně SGB. Zkušebnou SGB prošlo mnoho výrobků od jiných výrobců a jejich jmenovitý výkon je často o 10-15% menší než co deklaruje výkonový štítek. Počítá se s tím, že jediná možnost ověření je oteplovací zkouška, která je velmi nákladná a zákazník od ní ustoupí. Zneužívá se i fakt, že zákazník kupuje transformátor s výkonovou rezervou, díky čemuž se na nedostatečný výkon běžně nepřijde. Faktory, které toto mohou napovědět, jsou mimořádně nízká hmotnost a malé rozměry. Úspora materiálu se musí někde projevit.

Izolační vzdálenosti

cívek vinutí má SGB navržené tak, aby odpovídaly izolačním zkušebním napětím českého národního prostředí pro jmenovitá napětí 22 kV resp. 35 kV. Zbytek Evropy má napěťovou úroveň sítí nižší, a proto se stále setkáváme s redukovaným izolačním napětím 125 kV resp. 95 kV, které je jinde v Evropě dostačující, u nás však nikoli. Dle ČSN je správná hodnota zkušebních izolačních napětí 150 kV resp. 195 kV u 35 kV sítě. Úspora při použití transformátorů s nižším izolačním zkušebním napětím se projeví na spolehlivosti při prvním úderu blesku.

Jádro magnetického obvodu

má SGB staženo kovovou konstrukcí a cívky jsou soustředně podepřeny dřevěnými klíny tak, aby aktivní část byla kompaktní a odolávala zkratovým silám. Toto dnes u levných konkurenčních výrobků nehledejte. Aby výrobní ceny byly co nejnižší, nasazují se v dnešní době cívky na jádro bez potřebného zajištění. Při prvním zkratu se to ovšem projeví.

Nádoby podle vlastní konstrukce

Nedostatečná kvalita strojírenského zpracování nádob a povrchové úpravy se může projevit za krátký čas rzí. Popřípadě stojící vodou na víku. Je to to jediné, co lze na vlastní oči pozorovat, vše ostatní je skryto uvnitř. Proto SGB vyrábí nádoby podle vlastní konstrukce. Konstrukce nádob je přesně navržená potřebným pracovním tlakům v transformátoru tak, aby nebylo nutno použít přetlakový ventil.

Pro ochranu životního prostředí

zásadně SGB používá vodou ředitelné barvy nanášené ve čtyřech vrstvách. 2x základní (35 + 35 µm), 2x krycí nátěr (35 + 35 µm) tj. 140 µm - barevný odstín RAL7033.

Olejový transformátor SGB od Elpro - Energo

Horní hranici výkonu

hermetického transformátoru ve vlnovcové nádobě SGB zvýšila až na výkon 16 MVA.

Ztráty a hlučnost

jsou parametry, na které klade SGB nejpřísnější požadavky. Nejvyšší ztráty na trhu SGB ani nenabízí, spíše naopak, posunuje pomyslnou laťku opačným směrem dolů. Stále drží primát v nejnižších ztrátách s nejnižším hlukem u transformátorů s klasickým jádrem. Ze zkušeností víme, že se transformátory SGB zpravidla používají na problémových místech v blízkosti obydlených zón. Nízké ztráty šetří Vaše peněženky a nízký hluk zajímá všechny, dnes často i hygienu. Při srovnání hlučnosti transformátorů SGB s konkurencí při stejné úrovni ztrát je hladina hluku transformátorů SGB nižší až o 20 dB, což také poukazuje na jejich vynikající kvalitu.

„Olejové transformátory SGB = nejvyšší možná kvalita.”