IZOLOVANÉ PŘÍPOJNICE DURESCA

Izolované přípojnice Duresca jsou produktem švýcarské společnosti Moser-Glaser,
kterou v České republice zastupuje naše společnost.

Jedná se o plně izolovaný kompaktní systém izolovaných vodičů, vhodných pro použití ve VN a VVN sítích.

Základem přípojnic je vodivé jádro, vyrobené z elektrovodného hliníku, nebo mědí, dimenzované na požadovaný proud. Izolace vodičů je tvořena technologií RIP (resin insulated paper), která je patentem společnosti Moser-Glaser. Jedná se o několik vrstev speciálního papíru vysušeného ve vakuu, navinutých mezi vodivé jádro a plášť přípojnice včetně vrstvy stínění a dalších vodivých vrstev pro řízení pole. Prostor mezi jádrem a pláštěm je zaléván za zvýšené teploty a ve vakuu pryskyřicí a následně vytvrzen.

Výsledkem jsou kompaktní segmenty přípojnic, dodávané na základě projektových podkladů zákazníka a projektované na míru dané aplikace.

Izolované přípojnice DurescaPřípojnicový systém Duresca

Součástí dodávky naší společnosti jsou:

 • návrh a kalkulace systému přípojnic na základě konkrétního projektu zákazníka
 • kompletní dodávka přípojnicového systému, tj:
  • dodávka vlastních segmentů přípojnic včetně speciální zakončení (např. pro různé typy VN rozvaděčů – definováno dodavatelem rozvaděče)
  • dodávka spojovacích dílů jednotlivých segmentů
  • dodávka kompletních podpůrných a nosných konstrukcí do vzdálenosti do 1,5 m od zdí, nebo jiných konstrukcí
  • dodávka zemnícího materiálu
  • dodávka těsnicích planžet, požárních průchodek a dalších doplňků dle požadavků zákazníka
 • supervize při instalaci systému
 • kompletní projektová dokumentace k přípojnicím

Hlavními předností izolovaných vodičů typu DURESCA® z produkce firmy MGC Moser-Glaser jsou:

 • dokonalá ochrana osob izolací a zemněním systému = zaručená dotyková bezpečnost do 170 kV
 • vlastní izolace v každé fázi = vyloučení rizika mezifázového zkratu; vodiče řešeny vždy jako jednofázové
 • minimální částečné výboje = vysoká životnost
 • zabudované kapacitní řízení elektrického pole na koncích vodičů = nejsou zapotřebí speciální koncovky
 • vnitřní zemnící systém průřezu 50mm2 se zkratovou odolností 8 kA / 1 s
 • velmi dobrá mechanická odolnost kompaktního systému = vysoká zkratová odolnost
 • trojrozměrná geometrie tvarování, malý poloměr ohybů = redukce montážních nákladů
 • tři základní jednoduché stavební komponenty: koncovky – tvarované vodiče – spojky = minimalizace prací spojených s montáží a případnou opravou
 • přirozené chlazení = velké přenášené výkony bez nutnosti přídavného chlazení
 • izolace bez obsahu halogenů = nízké riziko požáru, bez vývinu jedovatých zplodin
 • bezúdržbový provoz s prakticky ověřenou životností 30-50 let

Součástí dodávek jsou koncové svorky pro přechod na sběrnice, transformátorový vývod, VN rozvaděče nebo zakončeni pro připojení lan, průchodky a krytky pro přechody stavebních konstrukcí. Veškeré kotvící příslušenství včetně uzemňovacích prvků.

Vlastní montáž nevyžaduje speciální postupy a je běžně prováděna pracovníky provozovatele, nebo montážních firem pod předávací kontrolou supervizora (zajišťuje Elpro-Energo).

Veškeré izolované vodiče DURESCA® jsou určeny jak pro vnitřní, tak venkovní prostředí. Rozsah pracovních teplot je –40 až +105 °C, dimenzování vnitřního vodiče pro max. oteplení 50 °C při okolní teplotě 40 °C. Dodávané prefabrikované díly, spojky a koncovky, jsou testovány v souladu s IEC 137.