PŘÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR PROUDU A NAPĚTÍ KOMBINOVANÝ (PTK) TYP EJOF 123

Obecné charakteristiky

 • 100% bezúdržbový během celé životnosti
 • horní a spodní část přístrojového transformátoru ze slitiny hliníku
 • hlavní části transformátoru spojeny šroubovými spoji = dobrá opravitelnost
 • hermeticky uzavřená dilatační nádoba z nerez oceli s mechanickým ukazatelem roztažnosti
 • zeslabené místo v hliníkovém pouzdře pro případ vnitřního přetlaku = ochrana izolátoru; testováno při destruktivních zkouškách
 • izolátor hnědý porcelánový, nebo kompozitní šedý silikonový
 • těsnění pomocí „o-kroužků”

Proudová aktivní část

 • možnost přepínání proudového rozsahu primáru – až 4 stupně
 • aktivní část kompletně uložená v hlavě transformátoru
 • maximální počet jader v hlavě PTK: 6 na základě potřeby zákazníka
 • magneticky symetrická konstrukce primárního i sekundárního vinutí jádra
 • rovnoměrně rozložené sekundární vinutí na prstencovém železném jádře
 • řízení elektrického pole na svodu k uzemnění
 • potenciálové spoje mechanicky pevné a odolné proti zkratu
 • aktivní část kompletně uložená v hliníkovém pouzdru spodní části PTN (nezasahuje do prostoru izolátoru)

Napěťová aktivní část

 • až 4 měřící vinutí dle potřeby zákazníka
 • uzavřené železné jádro umístěné horizontálně v podstavci PTN = nízká ferrorezonance
 • řízení elektrického pole na svodu k aktivní části
 • hodnoty částečných výbojů:
  • 85 kV: < 2 pC
  • 148 kV: < 3 pC
  • 230 kV: bezporuchové do horního měřícího bodu Um × √3
 • sekundární rozvodnice:
  • vnitřní rozměry: > 300 × 200 mm
  • řadové svorky Woertz
  • pevné otevírání postranního krytu doprava
 • 55 kg izolačního oleje Shell Diala D
 • rozteč upevňovacích otvorů podstavce podle IEC: 450 × 450 mm
 • tvar primárních vývodů dle požadavků zákazníka
 • tah na primární vývody - do 5000 N
Přístrojový transformátor proudu a napětí kombinovaný

Technické údaje

Technické údaje   EJOF 36 EJOF 72 EJOF 123 EJOF 145
 
Nejvyšší provozní napětí kV 36 72,5 123 145
Zkušební napětí podle IEC kV 70 140 230 275
Nárazové napětí 1.2/50 µs kV 170 325 550 650
Kmitočet Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60
Jmenovitý primární proud A 100 - 2400 100 - 2400 100 - 2400 100 - 2400
Jmenovitý sekundární proud A 1 / 5 1 / 5 1 / 5 1 / 5
Mezní termický proud, 1s kA 100 × IN (max. 60 kA) 100 × IN (max. 60 kA) 100 × IN (max. 60 kA) 100 × IN (max. 60 kA)
Mezní dynamický proud kA 250 × IN (max. 150 kA) 250 × IN (max. 150 kA) 250 × IN (max. 150 kA) 250 × IN (max. 150 kA)
Počet sekundárních obvodů   4, 6 4, 6 4, 6 4, 6
Třídy přesnosti a jmenovité výkony   dle norem dle norem dle norem dle norem
Jmenovité napětí kV 36 / √3 72,5 / √3 123 / √3 145 / √3
Max. jmenovitý výkon, třída 0,5 VA 250 350 500 500
Trvalý tepelný mezní výkon VA 1000 1500 2000 2000

Další technické údaje na vyžádání.
Změny jsou vyhrazeny.

Řez přístrojovým transformátorem napětí a proudu kombinovaným

Řez přístrojovým transformátorem napětí a proudu kombinovaným