PŘÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR NAPĚTÍ (PTN) TYP EOF 123

Obecné charakteristiky

 • konstrukce určená pro venkovní použití
 • 100% bezúdržbový během celé životnosti
 • horní a spodní část přístrojového transformátoru ze slitiny hliníku
 • hlavní části transformátoru spojeny šroubovými spoji = dobrá opravitelnost
 • hermeticky uzavřená dilatační nádoba z nerez oceli s mechanickým ukazatelem roztažnosti
 • zeslabené místo v hliníkovém pouzdře pro případ vnitřního přetlaku = ochrana izolátoru; testováno při destruktivních zkouškách
 • izolátor hnědý porcelánový, nebo kompozitní šedý silikonový
 • těsnění pomocí „o-kroužků”
 • aktivní část kompletně uložená v hliníkovém pouzdru spodní části PTN (nezasahuje do prostoru izolátoru)
 • až 4 měřící vinutí dle potřeby zákazníka
 • uzavřené železné jádro umístěné horizontálně v podstavci PTN = nízká ferrorezonance
 • řízení elektrického pole na svodu k aktivní části
 • jmenovitá indukce: < 0,7 T
 • hodnoty částečných výbojů:
  • 85 kV: < 2 pC
  • 148 kV: < 3 pC
  • 230 kV: bezporuchové do horního měřícího bodu Um × √3
 • sekundární rozvodnice:
  • vnitřní rozměry: > 300 × 200 mm
  • řadové svorky Woertz
  • pevné otevírání postranního krytu doprava
 • 50 kg izolačního oleje Shell Diala D
 • rozteč upevňovacích otvorů podstavce podle IEC: 450 × 450 mm
 • tvar primárního přípojného místa dle požadavků zákazníka
Přístrojový transformátor napětí

Technické údaje

Technické údaje   EOF 24 EOF 36 EOF 72 EOF 123 EOF 145 EOF 170
 
Nejvyšší provozní napětí kV 24 36 72 123 145 170
Kmitočet Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Zkušební napětí podle IEC kV 50 70 140 230 275 325
Nárazové napětí 1.2/50 µs kV 125 170 325 550 650 750
Max. jmenovité napětí kV 24 / √3 36 / √3 72 / √3 123 / √3 145 / √3 170 / √3
Počet sekundárních obvodů   1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4
Max. jmenovitý výkon, třída přesnosti 0.5 VA 250 250 250 500 500 500
Trvalý tepelný mezní výkon VA 1000 1000 1500 2000 2000 2000

Další technické údaje na vyžádání.
Změny jsou vyhrazeny.

Řez přístrojovým transformátorem napětí

Řez přístrojovým transformátorem napětí