OBECNÉ VLASTNOSTI PŘÍSTROJOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ

Specifikace a použití přístrojových transformátorů

Přístrojové transformátory s izolací papír-olej jsou používány pro měření proudu a napětí v rozvodnách VN a VVN o rozsahu napětí 24 - 420 kV. Jejich hermetické provedení v kombinaci s vhodnými materiály je určují pro dlouhodobý provoz ve venkovním prostředí. Tyto transformátory jsou nosným výrobním programem společnosti Pfiffner.

Vyrábějí se ve třech provedeních:

  • JOF - Přístrojový transformátor proudu (měření proudu)
  • EOF - Přístrojový transformátor napětí (měření napětí)
  • EJOF - Přístrojový transformátor kombinovaný (měření proudu i napětí)

Jednotlivé části přístrojových transformátorů

Hlava s dilatačním systémem

Hlava přístrojových transformátorů je vyrobena z hliníkové slitiny. Vývody primárního připojení jsou na přání dodávány dle požadavků zákazníka kulatých svorníků nebo plochých vývodů. Hermetický a beztlakový uzávěr oleje je zajištěn dilatační kovovou komorou vyrobenou z nerezové oceli. U přístrojových transformátorů napětí do 72 kV je uzávěr proveden membránou z umělé hmoty. Stav dilatačního olejového systému 123 kV může být zvenčí kontrolován. Díky dokonalé hermetické konstrukci jsou přístrojové transformátory bezúdržbové.

Hlava přístrojových transformátorů je složena ze dvou částí vzájemně spojených šroubovými spoji. Stejně i připojení hlavy k části s izolátorem je provedeno šroubovanými spoji. Tento typ konstrukce zaručuje v případě potřeby dobrou demontovatelnost a tím i opravitelnost transformátoru. Další charakteristickou vlastností jsou zeslabené části v odlitku hlavy přístrojových transformátorů. V případě přetlaku, vzniklého uvnitř transformátoru např. vlivem zkratu, dojde právě v tomto místě k řízené destrukci transformátoru.

Izolátor

Izolátor s minimální dráhou povrchové izolace 2,5 cm/kV lze dodat buď v porcelánovém. Nebo dnes častěji v kompozitním provedení. Pro zaručení vysoké mechanické pevnosti je keramický izolátor přímo zacementován do vrchní části vany, kompozitní izolátor je vlepen do pouzdra hlavy přístrojového transformátoru.

Izolace papír-olej

Pouzdra s aktivními částmi přístrojových transformátorů, svod napětí i vyvedení sekundárních vývodů proudových jader jsou opatřeny papírovou izolací. Pro zajištění dobrého řízení elektrického pole jsou svody opatřeny odstupňovanými kondenzátorovými průchodky. Papírová izolace je zcela vysoušena horkým vzduchem. Následné pomalé plnění přístrojového transformátoru olejem za zvýšené teploty ve vysokém vakuu má zásadní význam pro dlouhodobý bezporuchový provoz přístrojového transformátoru.

Vana přístrojového transformátoru

Vana přístrojového transformátoru je opět vyrobena z hliníkové slitiny a opatřena skříňkou sekundárních vývodů, uzemňovací vývody, výpustným šroubem oleje a typovým štítkem. Sekundární vývody jsou provedeny jako řadová svorkovnice nebo závitové svorníky a umístěny ve skříni se slepou přírubou.

Normy

Přístrojové transformátory se vyrábějí dle norem IEC 60044-1, IEC 60044-2, IEC 60044-3.

Přeprava, manipulace a instalace

Přístrojové transformátory musí být přepravovány vždy ve stoje. Pro zvedání přístrojových transformátorů slouží přípravek, který je součástí dodávky. Při manipulaci a instalaci je třeba se držet pokynů uvedených v příručce Předpisy pro montáž a údržbu