PŘÍSTROJOVÝ TRANSFORMÁTOR PROUDU (PTP) TYP JOF 123

Obecné charakteristiky

 • 100% bezúdržbový během celé životnosti
 • horní a spodní část přístrojového transformátoru ze slitiny hliníku
 • hlavní části transformátoru spojeny šroubovými spoji = dobrá opravitelnost
 • hermeticky uzavřená dilatační nádoba z nerez oceli s mechanickým ukazatelem roztažnosti
 • zeslabené místo v hliníkovém pouzdře pro případ vnitřního přetlaku = ochrana izolátoru; testováno při destruktivních zkouškách
 • izolátor hnědý porcelánový, nebo kompozitní šedý silikonový
 • těsnění pomocí „o-kroužků”
 • možnost přepínání proudového rozsahu primáru – až 4 stupně
 • aktivní část kompletně uložená v hlavě transformátoru
 • maximální počet jader v hlavě PTK: 6 na základě požadavků zákazníka
 • magneticky symetrická konstrukce primárního i sekundárního vinutí jádra
 • rovnoměrně rozložené sekundární vinutí na prstencovém železném jádře
 • řízení elektrického pole na svodu k uzemnění
 • potenciálové spoje mechanicky pevné a odolné proti zkratu
 • hodnoty částečných výbojů:
  • 85 kV: < 2 pC
  • 148 kV: < 3 pC
  • 230 kV: bezporuchové do horního měřícího bodu Um × √3
 • sekundární rozvodnice:
  • vnitřní rozměry: > 300 × 200 mm
  • řadové svorky Woertz
  • pevné otevírání postranního krytu doprava
 • 55 kg izolačního oleje Shell Diala D
 • rozteč upevňovacích otvorů podstavce podle IEC: 450 × 450 mm
 • tvar primárního přípojného místa dle požadavků zákazníka
 • tah na primární vývody - do 5000 N
Přístrojový transformátor proudu

Technické údaje

Technické údaje   JOF 123 JOF 145 JOF 170
 
Nejvyšší provozní napětí kV 123 145 170
Zkušební napětí podle IEC kV 230 275 325
Nárazové napětí 1.2/50 µs kV 550 650 750
Kmitočet Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60
Jmenovitý primární proud A 100 - 2400 100 - 2400 100 - 2400
Jmenovitý sekundární proud A 1 / 5 1 / 5 1 / 5
Mezní termický proud, 1s kA 100 × IN (max. 60 kA) 100 × IN (max. 60 kA) 100 × IN (max. 60 kA)
Mezní dynamický proud kA 250 × IN (max. 150 kA) 250 × IN (max. 150 kA) 250 × IN (max. 150 kA)
Počet sekundárních obvodů   1 - 6 1 - 6 1 - 6
Třídy přesnosti a jmenovité výkony   dle norem dle norem dle norem

Další technické údaje na vyžádání.
Změny jsou vyhrazeny.

Řez přístrojovým transformátorem proudu

Řez přístrojovým transformátorem proudu