KOMPONENTY VYUŽÍVANÉ V ROZVADĚČÍCH SGC

Součástí holdingu Het Veer, jehož součástí je SGC, je také společnost MEVOCO, která vyrábí komponenty využívané ve VN rozvaděčích SGC. Mezi ně patří odpínače, vypínače, držáky pojistek, ochranná relé, indikátory napětí apod. V tabulce níže jsou ke stažení dokumenty popisující jednotlivé komponenty:

Komponenta SGC odpínač RV44