SERVIS

Servis transformátorů

Porucha na transformátoru přináší velké finanční ztráty z důvodu kompletního výpadku elektrické energie. A ne vždy bývá stejný transformátor okamžitě k dispozici a výroba nového trvá mnoho týdnů.

Díky našemu servisu tomu můžete předejít a životnost vašeho transformátoru pravidelným servisem mnohonásobně prodloužit. Nedostatečné chlazení, zaprášení, úniky a průsaky oleje mohou být příčinou havárie na vašem transformátoru.

Suché transformátory:

  • Vybroušení, vyčištění cívek a jejich konzervace pro prodloužení jejich životnosti
  • Vystředění cívek
  • Dotažení přítlačných elementů
  • Kontrola vhodnosti instalace z hlediska dostatečného chlazení, přívodu chladícího vzduchu, prašnosti apod.
  • Kontrola Ptc termistorů, Pt 100 a funkčnosti vybavovacích přístrojů

Olejové transformátory:

  • Vyhodnocení kvality oleje
  • Přetěsnění transformátoru, odstranění průsaků
  • Kompletní repase vč. přelakování nádoby