PŘÍSLUŠENSTVÍ

Olejové transformátory v hermetickém provedení nejsou standardně vybaveny žádnou ochranou a ani výrobce žádnou standardně nedoporučuje.

Standardní vybavení a příslušenství:

  • závěsná oka
  • uzemňovací svorky
  • kolečka přestavitelná pro podélný nebo příčný pojezd
  • porcelánové průchodky VN a NN
  • výkonnostní štítek
  • přepojovač odboček ± 2 × 2,5 % (v beznapěťovém stavu)
  • barevné provedení RAL 7033 (jiné dle požadavku)
  • vypouštěcí zátka
  • plnící hrdlo
  • teploměrová jímka
  • olejová náplň neinhibovaným minerálním olejem

Za příplatek:

  • provedení s konzervátorem
  • izolační kapalina MIDEL 7131
  • přepojovatelný transformátor pro 2 různá primární napětí (např. 22 a 35 kV)
  • Buchholzovo relé (pouze v provedení s konzervátorem)
  • přetlakový ventil (pouze v hermetizovaném provedení)
  • ručkový teploměr (bez kontaktů, s jedním nebo dvěma kontakty)
  • kabelové průchodky VN
  • svorky NN Pfisterer
  • speciální antikorozní nátěr pro venkovní instalaci
  • ochranný přístroj R.I.S. nebo DGPT II
  • provedení v pozinku

Olejové transformátory příslušenstvíPříslušenství olejového transformátoru

Pro vnitřní instalaci doporučujeme dokoupit ručičkový teploměr – jedno (výstraha) nebo dvou kontaktní (výstraha a vypnutí). Ten zabrání přetížení vlivem špatného chlazení kopky.

U vyšších výkonů doporučujeme internovanou ochranu R.I.S. Ta hlídá všechny důležité provozní parametry (vizuálně velikost teploty, stav oleje, vývoj plynu nebo elektronicky dvoupolohovým přepínačem).

U provedení s konzervátorem dodáváme navíc Buchholzovo relé a ukazatel stavu oleje. Dále u tohoto typu je možná instalace vysoušečem oleje s náplní silikagelu.

U vnitřních instalací se jeví jako smysluplné připojení přes kabelové průchodky na VN straně, které jsou dotyku bezpečné, popř. svorky Pfisterer na straně NN.

Olejový transformátor příslušenstvíPříslušenství olejový transformátor