ZA STUDENA SMRŠŤOVANÉ KABELOVÉ KONCOVKY

Kabelové koncovky typů ITK... a OTK..., vyvinuté a vyráběné firmou NEXANS, jsou typickými představiteli tzv. za studena smršťovaných kabelových souborů. Jsou použitelné ve VN kabelových sítích o rozsahu maximálních napětí 12kV - 36kV (Um).

Jedná se o moderní, kompaktní, velmi snadno a rychle (bez nutnosti použití horkého vzduchu, plamene, speciálních nástrojů...) aplikovatelné kabelové soubory pro široký rozsah průřezů kabelů.

Vnitřní koncovky ITK... do 36 kV

Použití

 • ve vnitřních prostorách, které nejsou vystaveny přímým povětrnostním vlivům
 • pro zakončování jednožilových stíněných VN kabelů s plastovou izolací a polovodivou vrstvou

Konstrukce

 • 1. kabelové oko (není standardně součástí dodávky)
 • 2. těsnící mastik
 • 3. sukénky - mohou být otočeny směrem „nahoru” i „dolů”
 • 4. silikonová trubice se sukénkami
 • 5. silikonová trubice
 • 6. vrstva pro řízení elektrického pole
 • 7. vodivý kroužek z EPDM hmoty

Normy

 • koncovky řady ITK... vyráběné firmou Nexans splňují požadavky norem CENELEC HD 629.1 S1.
Koncovky typu ITK...
TYP KONCOVKY NAPĚTÍ (kV) ROZMĚRY A VZHLED ROZSAH PRŮŘEZŮ KABELŮ
Al nebo Cu (mm2)
Jmenovité
Uo
Maximální
Um
Délka (mm)
L
Obr. č. Min. Max.
 
ITK 112 (') 10 12 260 1 50 70
ITK 212 10 12 260 1 95 400
ITK 312 10 12 300 1 500 1200
ITK 124 ('') 22 24 260 1 25 70
ITK 224 22 24 260 1 95 240
ITK 324 22 24 300 1 300 800
ITK 236 35 36 560 2 50 150

(') koncovky ITK 112 je možné použít též pro kabely větších průřezů (do 400 mm2) bez aplikace pryžové čepičky, která je součástí dodávky těchto souborů

('') koncovky ITK 114 je možné použít též pro kabely větších průřezů (do 240 mm2) bez aplikace pryžové čepičky, která je součástí dodávky těchto souborů

Venkovní koncovky OTK... do 36 kV

Použití

 • ve venkovních prostorách, s přímým působením povětrnostních vlivů
 • pro zakončování jednožilových stíněných VN kabelů s plastovou izolací a polovodivou vrstvou

Konstrukce

 • 1. kabelové oko (není standardně součástí dodávky)
 • 2. těsnící mastik
 • 3. sukénky - mohou být otočeny směrem „nahoru” i „dolů”
 • 4. silikonová trubice se sukénkami
 • 5. silikonová trubice
 • 6. vrstva pro řízení pole
 • 7. vodivý kroužek z EDPM hmoty

Normy

   Koncovky řady OTK... vyráběné firmou Nexans splňují požadavky norem CENELEC HD 629.1 S1.

Koncovky typu OTK...
TYP KONCOVKY NAPĚTÍ (kV) ROZMĚRY A VZHLED POČET
SUKÉNEK
ROZSAH PRŮŘEZŮ KABELŮ
Al nebo Cu (mm2)
Jmenovité
Uo
Maximální
Um
Délka (mm)
L
Obr. č. Min. Max.
 
OTK 112 (') 10 12 300 1 3 50 70
OTK 212 10 12 300 1 3 95 400
OTK 312 10 12 650 3 6 500 1000
OTK 224 22 24 400 2 5 50 240
OTK 324 22 24 650 3 6 300 630
OTK 236 35 36 650 3 6 50 150

(') koncovky OTK 112 je možné použít též pro kabely větších průřezů (do 400 mm2) bez aplikace pryžové redukční čepičky, která je součástí dodávky těchto souborů

Charakteristika

U za studena smršťovaných kabelových souborů dochází k jejich smrštění ihned po odstranění tzv. nosiče souboru. Kabelové soubory firmy NEXANS (tedy i koncovky typu ITK… a OTK…) jsou předepjaté na dvojici plastových válců, které se snadno vytahují celé plynulým pohybem.

Základem filosofie za studena smršťovaných kabelových souborů firmy NEXANS je, že soubor musí být velmi kompaktní, jednoduše aplikovatelný a použitelný pro široký rozsah průřezů kabelů.

Toho je dosaženo zejména tím, že všechny části, zajišťující základní elektrické i mechanické funkce jsou součástí těla kabelového souboru. V případě koncovek se jedná o těsnící mastikové pásky, vrstvu materiálu pro řízení elektrického pole, vnější silikonový plášť, vodivý kroužek z EPDM hmoty a identifikační štítek. Všechny tyto části jsou instalovány již při výrobě na plastový válec - nosič kabelového souboru.

Instalace

V instalačních instrukcích, které jsou součástí každého balení koncovek, je popsán správný postup přípravy kabelu, včetně nalisování kabelového oka.

Fixace koncovky ve správné poloze před její instalací se provádí protažením šroubováku skrz otvory, připravené v plastikových válcích, a kabelové oko. Tento jednoduchý a přesný způsob výrazně eliminuje chybu, vzniklou nesprávným výchozím umístěním koncovky. Po odstranění nosiče, vytažení plastových válců, dojde k jejímu samovolnému smrštění a tím k dokonalému přilnutí ke kabelu. Kabel lze bezprostředně po instalaci koncovky připojit k napětí.

Za studena smršťované koncovky typu ITK…a OTK… splňují požadavky evropských norem CENELEC HD 629.1 S1.