PORCELÁNOVÉ OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ

Porcelánové omezovače přepětí jsou používány pro aplikace s velmi vysokými požadavky na mechanickou pevnost a v prostředích s extrémními klimatickými podmínkami, kde není možné silikonovou izolaci použít. Nevýhodou je vyšší hmotnost, s tím související horší manipulace a cena ve srovnání s alternativami se silikonovou izolací.

Porcelánové omezovače jsou vyráběny ve třech velikostech. Velikost 0 je vhodná pro sítě VN a VVN. Velikost I především pro sítě VVN a ZVN. Velikosti II pak pro sítě ZVN na pro sítě se stejnosměrným přenosem.

Pro názornost je vedle textu ilustrační obrázek srovnávající jednotlivá provedení porcelánových omezovačů přepětí.

Porcelánové omezovače přepětí VN

Následující obrázek znázorňuje oblast jejich použití v závislosti na systémovém napětí a třídě vybití vedení:

Oblast použití porcelánových omezovačů přepětí