STEJNOSMĚRNÉ OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ

Tridelta vyvinula omezovače přepětí pro stejnosměrné sítě, které jsou používány především pro ochranu zařízení v drážních aplikacích, v tramvajích, trolejbusech a nadzemních vedeních. Jsou vyráběny jak se silikonovou, tak s porcelánovou izolací. Obě varianty jsou dostupné pro jmenovité napětí do 4, 8 kV a mohou být použity jak ve vnitřním, tak ve vnějším prostředí.

Stejnosměrný omezovač přepětí VN