TECHNICKÉ PARAMETRY ROZVADĚČŮ DF-2

Jmenovité napětí kV 12 17,5 24
 
Impulsní výdržné napětí 1,2/50 µs  
     Mezi fázemi a vůči zemi kV 75 95 125
     Přes izolační vzdálenost kV 85 110 145
Jmenovité krátkodobé střídavé výdržné napětí  
     Mezi fázemi a vůči zemi kV 28 38 50
     Přes izolační vzdálenost kV 32 45 60
Jmenovitá frekvence Hz 50/60 50/60 50/60
Jmenovitý proud A 800/1250* 800/1250* 630
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud 1 s kA 25 25 20
Jmenovitý dynamický výdržný proud kA 63 63 50
Vypínací schopnost RV 44 (Třída E3)  
     Jmenovitý vypínací proud zátěže A 800/1250* 800/1250* 630
     Jmenovitý vypínací proud smyčky A 800 800 630
     Jmenovitý vypínací proud kabelu A 18 18 18
     Jmenovitý zkratovací zapínací proud kA 63 63 50
     Jmenovitý vypínací proud zemního spojení A 100 100 100
     Jmenovitý vypínací proud kabelu při zemním spojení A 30 30 30
Vnitřní oblouk 1 s kA 16 16 16
Stupeň ochrany   IP4X IP4X IP4X
Mechanická trvanlivost c/o   1000 1000 1000
Normy   IEC 62271-100, IEC 62271-1, 62271-102, -103, -105, 62271-200 a IEC 61243-5
Certifikáty   KEMA/IPH

* Dle IEC 62271-103, Třída E1.