OLEJOVÉ VÝKONOVÉ TRANSFORMÁTORY

Objevit se ve výrobě olejových výkonových transformátorů, to je jako procitnout v naprosto nové dimenzi. Všechny váží 50-80 tun a více. Jsou obrovské, navíc obalené papírem a upevněné lepeným dřevem. Připomíná to více nábytkářský průmysl, než výrobu elektrických strojů. A také to tak voní, než se to poprvé ponoří do oleje. Není divu, vždyť se nacházíme na napěťové úrovni 110 kV, a ta mění mnohé.

U této napěťové úrovně se používají jiné materiály, odlišný styl vinutí, i odlišné pracovní postupy. S jediným cílem - dlouho přetrvávající spolehlivost. Ne náhodou jsou pak tito obři v provozu přes 50 let. A tomu je potřeba podřídit všechno, i těsnění nebo antikorozní úpravu. Radiátory jsou žárově pozinkované, kryté dvěma vrstvami vodou ředitelného laku 40+80 µm a nádoba má zinkový základ 85 µm a dvě vrstvy krycího vodou ředitelného nátěru 2× 80-100 µm.

Výkonový transformátor SGBVýkonové transformátory SGB

Zajímavostí je velmi nízká opakovatelnost výroby. I když SGB vyrábí více než 300 ks ročně, takřka každý transformátor je originál. Kombinací je tolik, že stejné stroje jsou maximálně pro stejné stání. A někdy i zde bývají zrcadlově otočené.

Přes 300 ks ročně znamená navrhnout, vykonstruovat, vyrobit, vyzkoušet a vyexportovat více než jeden výkonový transformátor denně. Obrovský pohyb hmoty protékající výrobní halou, zkušebnou a expediční halou.

Výkonový transformátorVýkonové transformátory

Vše začíná výpočtem a návrhem stroje. Zde výpočetní program namodeluje a spočítá transformátor tak, aby měl požadované parametry, napěťový převod, ztráty, uk nebo také rozměry a hmotnost. Prostě vše, co zákazník prvotně zadal do požadavků.

Následně se celý stroj nakreslí do posledního šroubku ve 3D grafice, která okamžitě odhalí prostorové mechanické nedostatky. Po schválení výkresů zákazníkem se dle vygenerovaných kusovníků objednává materiál a díly sloužící k samotné výrobě.

  • Výkonové olejové transformátory SGB se vyrábějí o jmenovitém výkonu od 5 do 200 MVA a pro provozní napětí do 245 kV. BIL do 1050 kV.
  • Pro přizpůsobení napětí můžeme nabídnout přepínač odboček pod zátěží až 22 % rozsahu odboček a k nastavení až 27 stupňů, nebo použití přepínače odboček bez zátěže ± 5 % až v 10 stupních.