TRANSFORMÁTORY SGB-SMIT ZVLÁŠŤ VYSOKÝCH VÝKONŮ BEZ OMEZENÍ

Unikátní stlačovací konstrukce pro každou fázi vinutí používaná pro transformátory velkých výkonů přispívá k velmi vysoké úrovni kvality našich transformátorů.

Firma SMIT patří od podzimu r. 2000 do skupiny SGB. Tímto se škála výkonů a napětí transformátorů skupiny SGB stala kompletní. Do té doby jsme Vám nebyli schopni nabídnout transformátory o výkonech nad 200 MVA a napětích nad 220 kV. Toto je právě oblast produkce firmy SMIT, přičemž výkon a napětí je zde omezeno pouze potřebami trhu, tzn. 1200 MVA, 750 kV.

Firma SMIT byla založena v roce 1913 a sídlí ve východoholandském městě Nijmegen, které má po Rýnu přímé spojení s Rotterdamem do jednoho dne, což usnadňuje transportování prostřednictvím lodní dopravy.

Co umí:

  • Zvyšovací blokové (generátorové) transformátory
  • Autotransformátory
  • Sítové transformátory pro příčné řízení fázového napětí
  • Šuntovací a sériové reaktory
  • Pro všechny typy transformátorů se používají vinutí kruhového tvaru se soustředným kruhovým jádrem magnetického obvodu

Transformátor SMITTransformátor zvlášť vysokých výkonů SMIT

Přednosti konstrukce transformátorů fy SMIT

  • Vinutí vyššího napětí s axiálními chladícími kanály umožňuje docílit nízké hodnoty oteplení nejteplejšího bodu (hot-spot) díky účinnému chlazení v axiálních chladících kanálech při vysokém faktoru zaplnění vinutí a dokonalé zkratové odolnosti, protože neobsahuje radiální izolační vložky.
  • Nezávislá stlačovací konstrukce pro každou skupinu vinutí jednotlivé fáze nepřenáší mechanické síly ani na jádro magnetického obvodu, ani na vinutí ostatních fází, a proto se snáze docilují a udržují rozměry vinutí ve výrobních tolerancích.
  • Jádro magnetického obvodu je složeno přeplátováním typu step-lap, což zlepšuje rozložení toku po průřezu, snižuje hodnotu ztrát naprázdno Po, snižuje hladinu hluku a snižuje hodnotu magnetizačního proudu Io.
  • Magnetický obvod není mechanicky namáhán vlivem vinutí díky stlačovací konstrukci vinutí, která je mechanicky oddělena od jádra magnetického obvodu. Magnetický obvod je konstruován bez stahovacích příčných svorníků, což vylučuje riziko poškození jádra magnetického obvodu.

Transformátory SGB-SMITTransformátory zvlášť vysokých výkonů SGB-SMIT