AKTUALITY

2018


11 / 2018   Navázali jsme na úspěšný pilotní projekt z roku 2015, kdy jsme dodávali regulační transformátor pro ČEZ Distribuce v Hranicích u Aše. Letos jsme v rámci projektu „Stabilizace napětí DS“ v průběhu roku dodali a uvedli do provozu 3 kusy olejových regulačních transformátorů DOTr 400H/20 s přepínačem odboček pod zatížením v rozsahu ±4x2%. Instalace probíhaly v lokalitách Divišov, Lužany a Těptín.
 


 
10 / 2018   Ve 41. kalendářním týdnu proběhly hned 2 úspěšné přejímací zkoušky v závodech SGB-SMIT Group. První proběhla v Neumarku, kde byly zkoušeny dva olejové hermetické transformátory 4 MVA, 35/6,3 kV. V druhé polovině týdne jsme ve zkušebně v Regensburgu přezkoušeli suchý transformátor 2,5 MVA, 35/0,4 kV, který je součástí dodávky 2 ks transformátoru 2,5 MVA a 1 ks 1,6 MVA, 35/0,4 kV. Děkujeme za účast a těšíme se na další!
 


 
09 / 2018   Teplárna v Trmicích bude vybavena našimi suchými transformátory 2500 kVA, 6/0,4 kV v krytí IP21. Transformátory jsou dodávány včetně nn vývodů na kratší stranu transformátoru pro přímé připojení k nn rozvaděči. Transformátory jsou instalovány do stávající rozvodny s velmi limitovaným prostorem. Všechna omezení jsme konstrukčně zdárně vyřešili.
 


 
08 / 2018   Jsme rychlí a flexibilní! Díky největším skladovým zásobám suchých a olejových transformátorů dokážeme reagovat opravdu rychle a pružně. Do 3 dnů od objednávky jsme byli schopni dodat suchý transformátor 800 kVA, 22/0,4 kV, ke kterému jsme museli dodělat nízko napěťové vývody na kratší stranu transformátoru pro jeho přímé připojení k nn rozvaděči.
 


 
06 / 2018   V červnu proběhla úspěšná přejímka transformátorů pro MVE Kamýk, kde budou instalovány suché transformátory SGB. Větší transformátor 1000 kVA, 10,5±4x2,5%/0,42 kV vyrobený v Regensburgu je vybaven přepínačem odboček pod zatížením (OLTC) od firmy MR. Další dva menší transformátory 630 kVA kVA, 10,5/0,42 kV byly vyrobeny a také úspěšně přejaty v novém výrobním závodě SGB v ČR!
 


 
05 / 2018   Dodávka oddělovacího transformátoru SBG 20 MVA, 10,5/10,5, Dd0 do brněnské teplárny Červený mlýn.
 


 
04 / 2018   Rok 2017 pro nás byl velmi úspěšný. Pro Vaše projekty jsme dodali 234 suchých, 1973 olejových a 12 výkonových transformátorů. Děkujeme za důvěru!
 


 
02 / 2018   Praha bude mít novou ústřední čističku odpadních vod. Na tomto projektu jsme se podíleli dodávkou 12 ks suchých transformátorů o výkonech 1600 a 2000 kVA, 22/0,4 kV v kapotáži IP31. Všechny transformátory jsou navrženy a vyrobeny pro napájení frekvenčních měničů.
 


 
01 / 2018   V městském divadle v Mostě došlo během ledna k výměně transformátoru. Starý olejový transformátor byl nahrazen novým suchým transformátorem 630 kVA, 22/0,4 kV.
 
 
Pro přečerpávací elektrárnu na Ukrajině jsme dodali suchý budící transformátor 1895 kVA, 15,75/0,67 kV ve speciálním krytí IP31, kde byly instalovány MTP na primární i sekundární straně s přípravou na přímé připojení na zapouzdřené vodiče a olejový transformátor pro napájení 12-pulsního frekvenční měniče 25 MVA, 15,75//2x8,5 kV.
 


 

2017


08 / 2017   Na zdařilý projekt z dubna jsme v srpnu navázali dodávkou 2 kusů suchých transformátoru s výkonem 6 MVA, 6,6/6 kV s uk = 16,5% v trakční třídě V. Obě vinutí jsou izolována na 24/50/125 kV. Transformátory budou opět použity pro oddělení frekvenčního měniče a motoru v těžním stroji pro ochranu izolace motoru a prodloužení jeho životnosti.
 


 
06 / 2017   Pro jednu z největších ruských firem UGMK byl navržen a vyroben měničový výkonový transformátor 13,776 MVA, 6/2x0,221-0,018 V, Da0-Dd0y11, OLTC. V jedné nádobě jsou umístěny autotransformátor pro regulaci a dva měničové transformátory. Extrémně vysoký proud na sekundární straně transformátoru bude využit pro elektrolýzu mědi.
 


 
04 / 2017   V dubnu 2017 byl dodán speciální suchý transformátor 2 MVA, 6,6/6 kV, Dy1 s možností přepojení na Dd0 v trakční třídě V s uk = 12%. Obě vinutí jsou dimenzovány pro izolační hladinu 24/50/125 kV. Transformátor je instalován v těžebním stroji, kde odděluje frekvenční měnič a motor. Důvodem instalace transformátoru je slabá izolace motoru a tedy jeho ochrana a prodloužení jeho životnosti.
 


 
03 / 2017   V březnu 2017 byly do České Republiky dodány první dva výkonové transformátory DOTR 35000/52 o výkonu 35MVA, převodu 15,75 / 36,75 kV s přepínačem odboček pod zatížením, vyrobené v novém závodě SGB-SMIT Group, společnosti Retrasib Sibiu Rumunsko. Transformátory jsou instalovány v rozvodně Severočeských dolů v Tušimicích.
 


 
01 / 2017   V roce 2016 jsme dodali našim zákazníkům 1320 ks olejových, 176 ks suchých a 4 ks výkonových transformátorů.
 


 

2016


12 / 2016   Píšeme dějiny. Společný podnik SGB Regensburg a Elpro-Energo nazvaný SGB Czech Trafo s.r.o. úspěšně zahájil dne 8.12.2016 výrobu suchých transformátorů. Na obrázku můžete zhlédnout jeho první výrobek. Gratulujeme.
 


 
12 / 2016   Pro Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., konkrétně pro pracoviště ELI beamlines v Dolních Břežanech jsme vypracovali odborný posudek stavu chlazení transformátorů v místě jejich instalace.
 


 
11 / 2016   V listopadu 2016 jsme dodávali měničový olejový hermetický transformátor 3720 kVA, 19/1,137 kV s odbočkou na 800 V určený k napájení budící soustavy v elektrárně v Mexiku. Transformátor byl zajímavý tím, že v nádobě bylo na jeho primární straně instalováno 9 ks MTP, což velmi komplikovalo jeho návrh.
 


 
11 / 2016   Pro napájení technologie výroby v močoviny v Ruské federaci jsme dodávali 2 ks suchých transformátorů 1000 kVA, 10/0,42 kVA, a 4 ks suchých transformátorů 2000 kVA, 10/0,42 kV. Všech 6 transformátorů bylo vybaveno krytím IP23 a NN vývody byly vyvedena na kratší stranu transformátoru.
 


 
09 / 2016   V květnu 2016 jsme do Škody Transportation, a.s. dodávali suchý impregnovaný transformátor 100 kVA, 400/1000 V v krytí IP54, který je na straně 400 V napájen klasicky tří fázově a ze sekundární strany je jednofázově napájena tramvajová kolej pro testování topení nově vyvíjeného typu tramvaje.
 


 
08 / 2016   Zajímáte se o vysoké napětí? Máme pro Vás školení, kde prozradíme, jak na návrh trafostanic a jejich projekt. Zabývat se budeme i revizemi zařízení VN... zobrazit pozvánku
 


 
07 / 2016   V červenci 2016 jsme dodávali omezovací tlumivku s indukčností 5,93 mH na napětí 6,6 kV pro omezení startovacího proudu 10 MW motoru v továrně na výrobu hliníku v norském Follafossu.
 


 
06 / 2016   V červnu 2016 jsme dodali výkonový transformátor pro ŠKODA AUTO a.s., závod Kvasiny, o výkonu 25 MVA, 110+-8x2%/6,3 kV, YNd1, ONAN/ONAF.
 


 
05 / 2016   Zajímáte se o vysoké napětí? Máme pro Vás školení, kde prozradíme, jak na návrh trafostanic a jejich projekt. Zabývat se budeme i revizemi zařízení VN... zobrazit pozvánku
 


 
04 / 2016   V dubnu 2016 jsme dodali 2 ks olejových měničových transformátorů 630 kVA, 22/0,4 kV pro napájení technologie v Plzeňském pivovaru. Milovníci zlatavého moku z Plzně tak mohou být klidní – transformace napětí je tady v nejlepších rukou!
 


 
01 / 2016   V roce 2015 jsme dodali našim zákazníkům 1161 ks olejových, 178 ks suchých a 3 ks výkonových transformátorů.
 


 

2015


11 / 2015   Na konci listopadu 2015 jsme dodávali trafostanici LCS-E.7 s transformátorem 630 kVA, 22/0,4 kV pro napájení mobilní betonárky. Ta bude připravovat beton pro modernizaci dálnice D1 v úseku 29. až 35. kilometru během roku 2016. Trafostanice se vyznačuje extrémně nízkou hmotnosti 3,2 tuny včetně kompletního vybavení a je proto pro ideální pro dočasné instalace a pro místa s obtížnou dostupností.
 
 
V listopadu 2015 byly dodány poslední transformátory pro projekt RICE (Regionální inovační centrum elektrotechniky). Jde o unikátní výzkumné centrum Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Unikátní jsou i transformátory. Zmiňme například jednofázový transformátor 1400 kVA, 33-19/0,7 kV schopný pracovat na frekvencích 16,7, 50 a 60 Hz nebo třífázový transformátor 2000 kVA, 3,424-1,712/0,71 kV, pracující na frekvencích 20-300 Hz.
 


 
10 / 2015   V říjnu 2015 byl dodán první distribuční transformátor DOTELr 400H/20, 400 kVA s regulací odboček pod zatížením –5x2% +3x2% v oblasti ČEZ Distribuce na napětí 22 kV v obci Hranice (Aš). V okolí je významný instalovaný výkon ve VTE, který způsobuje svým provozem kolísání napětí v DS. Distribuční transformátor s regulací odboček pod zatížením bude instalován proto, aby zákazníci, kteří jsou z dané distribuční trafostanice napájeni, tyto negativní vlivy nevnímali.
 


 
05 / 2015   Na konci května 2015 jsme dávali olejový transformátor s vodním chlazením s parametry 3030 kVA, 25,5/0,415 kV, Dd0, OFWF pro napájení 6-pulsního měniče pro výrobu H2 v Norsku.
 


 
03 / 2015   V letech 2014 a 2015 dodáváme na rekonstrukce měníren Správy železniční dopravní cesty 27 ks olejových hermetických trakčních transformátorů DOTG 5300H/20 pro TNS Český Těšín, Albrechtice, Valašské Meziříčí, Kerhartice, Ústí u Vsetína, Praha Běchovice-Úvaly, Nymburk. První transformátor z této rodiny v hermetickém provedení byl uveden do provozu v roce 2003 v Ostravě Sviadnov. Dohromady jich bude v provozu na Českých drahách 43 kusů.
 


 
02 / 2015   Dodávka pro ČEZ a.s. pro jadernou elektrárnu Dukovany v seizmickém provedení, vinutí Cu, vč. krytí IP 23 - ukončení únor 2015. 5x DTTHG 1000/6, 6/0,4 kV, 5x DTTHG 630/6, 6/0,4 kV, 12x DTTHG 315/6, 6/0,4 kV.
 


 
01 / 2015   V roce 2014 jsme dodali našim zákazníkům 1009 ks olejových, 227 ks suchých a 11 ks výkonových transformátorů.
 


 

2014


12 / 2014   V závěru roku 2014 jsme dodali druhý kus výkonového transformátoru pro ČEZ Distribuce, a.s., rozvodnu Odry , o výkonu 25 MVA, 110+-8x2%/23 kV, YNyn0(d), 50 Hz, ONAN.
 


 
11 / 2014   V listopadu jsme dodali 5 ks transformátorů vlastní spotřeby DOTR 12000/10, 12 MVA, 10,5/6,3 kV, Po 7000 W, Pk 34000W, uk 7%, Dd0 pro odsíření Elektrárny Opatovice.
 
 
V listopadu 2014 se zprovoznila kogenerační jednotka v Ústí nad Orlicí s transformátorem SGB DOT 800H/30, 800 kVA, 35/0,4 kV.
 


 
10 / 2014   V říjnu jsme dodali první kus výkonového transformátoru pro ŠKO-ENERGO s.r.o., která kompletně zajišťuje zásobování ŠKODA AUTO, a.s. elektrickou energií, teplem, průmyslovou, pitnou a chladící vodou, stlačeným vzduchem a zemním plynem, o výkonu 95 MVA, 110+-8x2%/23 kV, YNyn0(d), 50 Hz, ONAN/ONAF.
 


 
09 / 2014   V září 2014 jsme pro Elektrárnu Opatovice dodali poslední blokový transformátor 63 MVA, 121/10,5 kV, YNd1, 11%, Po 26,5 kW, Pk 112 kW.
 
 
V září jsme dodali třetí výkonový transformátor pro Continental Matador Rubber s.r.o. Púchov , o výkonu 40 MVA, 110+-8x2%/6,3/(10) kV, YNyn0(d), 50 Hz, ONAN/ONAF.
 
 
V červnu a září 2014 jsme ve dvou etapách dodávali 4 ks trakčních transformátorů 6,3 MVA, 36,76/2x1,305 kV, Yyn0d1 určených pro napájení železniční sítě v Estonsku. Součástí dodávky bylo dalších 9 kusů transformátorů vlastní spotřeby.
 


 
06 / 2014   V červnu jsme dodali druhý výkonový transformátor pro ČEZ Distribuce, a.s., rozvodnu Horní Bříza, o výkonu 40 MVA, 110+-8x2%/23 kV, YNyn0(d), 50 Hz, ONAN/ONAF.
 


 
01 / 2014   V roce 2013 jsme dodali našim zákazníkům 929 ks olejových, 205 ks suchých a 5 ks výkonových transformátorů.
 


 

2013


09 / 2013   V září jsme dodali a umístili na stání 2 ks výkonových transformátorů pro ČEZ Distribuce, a.s., rozvodnu Holýšov, o výkonu 40 MVA, 110+-8x2%/23 kV, YNyn0(d), 50 Hz, ONAF.
 


 
08 / 2013   Pražské Energetice, a.s., rozvodna Lhotka, jsme dodali třetí kus nízkohlučného výkonového transformátoru o výkonu 40 MVA, 110/23 kV, ONAN. Transformátor nepřekročil garantovaný hluk 46 dB ve vzdálenosti 1m.
 


 
06 / 2013   Všechny zkoušky druhého a nejdůležitějšího transformátoru pro Laboratoř spínacích přístrojů VUT Brno dopadly úspěšně. Jeho parametry i použitá technologie jsou unikátní. Výkon 16 MVA, výška 3,827 m, hmotnost 25,6 t. Uk cca 2% - viz přiložené fotografie.
 


 
05 / 2013   6.5.2013 jsme dodali první ze tří páteřních strojů pro novou zkušebnu VUT Brno - olejový zkratový transformátor 2500 kVA, 2,5% uk - viz přiložené fotografie.
 


 
03 / 2013   Aktualizována sekce olejových transformátorů - přidány byly nízkoztrátové transformátory DOTUL-30 a ultra nízkoztrátové transformátory DOTXL. Aktualizovány byly rozměry, hmotnosti a parametry stávajících transformátorů.
 


 
02 / 2013   E.ON Czech máme tu čest dodat v průběhu letošního roku 150 ks olejových transformátorů s velmi nízkými ztrátami.
 


 
01 / 2013   Po dodávkách pro skupinu ČEZ a E.ON Czech jsme vyhráli dodávku i pro Pražkou energetiku 24 ks olejových transformátorů o výkonu 630 kVA s převodem 22/0,42 kV. V roce 2012 jsme dodali našim zákazníkům 877 ks olejových, 279 ks suchých a 11 ks výkonových transformátorů.
 


 

2012


12 / 2012   Umíme i speciály. Pro firmu Siemens pro projekt „Dodávka zařízení laboratoře spínacích přístrojů-Vědeckotechnický park profesora Lista” budeme dodávat naprosto unikátní transformátory o parametrech suchý 16 MVA, 6+-2x10%/1000-750-500-250 V, uk 2,5%, hmotnost 22 t a výška 4 m!!! A olejový hermetik 2,5 MVA, 22/6+-2x10%, uk 2,5%.
 


 
10 / 2012   Na valné hromadě konané dne 17.10.2012 v Praze byla 100% hlasy odvolána paní Ing. Eva Šultýsová z pozice jednatelky firmy Elpro-Energo s.r.o. K tomuto dni ukončila i svůj pracovní poměr ve firmě. Děkujeme za dlouholetou vykonanou práci a přejeme hodně úspěchů v nové fázi života.
 


 
09 / 2012   Firma SGB vyhrála dodávky pro skupinu E.ON. Do tohoto výběru spadá E.ON Czech. Jako nejlepší byl nakonec vybrán nízkoztrátový typ DOTUL-30. Ještě letos obdrží distribuce na jihu Moravy od SGB 60 ks tohoto nízkoztrátového stroje.
 
 
V srpnu jsme dodali 2ks unikátních transformátorů o výkonu 40 MVA ONAN pro Pražskou Energetiku na akci Lhotka s extrémně nízkým hlukem. Naměřená hodnota je neskutečných 42 dB v 1m při plném zatížení (tj. součet hluku jádra a vinutí). Instalace takového transformátoru je ideální v obytných zónách.
 


 
08 / 2012   Měníme staré za nové. Ve firmě Alpiq Generation Teplárna Zlín jsme 3.8. ukončili výměnu starých olejových transformátorů za nové suché SGB transformátory o výkonu 8MVA, 22/6,3 kV, Po 13kW, Pk 28kW. Výslednou práci je možno vidět na doprovodných fotkách. Kompletní montáž i demontáž pro nás zajišťovala firma Elektra Zlín.
 


 
07 / 2012   Průlom u maximálního výkonu hermetických transformátorů. SGB Neumark dodává do ČR přelomový bezúdržbový hermetický transformátor o výkonu 12,5 MVA. Prakticky žádná údržba, vzorky oleje se berou jednou za 20 let.
 


 
01 / 2012   V roce 2011 od nás naši zákazníci odebrali 1071 ks olejových a 239 suchých transformátorů.
 
 
Pro Alpiq Kladno budeme dodávat i 24 ks suchých distribučních a měničových transformátorů od výkonu 400 kVA až po 5 MVA.
 


 

VYBRANÉ
AKTUALITY

Navázali jsme na úspěšný pilotní projekt z roku 2015, kdy jsme dodávali regulační transformátor pro ČEZ Distribuce...
 

Ve 41. kalendářním týdnu proběhly hned 2 úspěšné přejímací zkoušky v závodech SGB-SMIT Group. První proběhla v...
 

Teplárna v Trmicích bude vybavena našimi suchými transformátory 2500 kVA, 6/0,4 kV v krytí IP21. Transformátory jsou...
 

Jsme rychlí a flexibilní! Díky největším skladovým zásobám suchých a olejových transformátorů dokážeme reagovat...
 

V červnu proběhla úspěšná přejímka transformátorů pro MVE Kamýk, kde budou instalovány suché transformátory SGB...
 

Dodávka oddělovacího transformátoru SBG 20 MVA, 10,5/10,5, Dd0 do brněnské teplárny Červený mlýn.
 

Rok 2017 pro nás byl velmi úspěšný. Pro Vaše projekty jsme dodali 234 suchých, 1973 olejových a 12 výkonových transformátorů...

Praha bude mít novou ústřední čističku odpadních vod. Na tomto projektu jsme se podíleli dodávkou 12 ks suchých transformátorů...

Pro přečerpávací elektrárnu na Ukrajině jsme dodali suchý budící transformátor 1895 kVA, 15,75/0,67 kV ve speciálním...

V městském divadle v Mostě došlo během ledna k výměně transformátoru. Starý olejový transformátor byl nahrazen novým...

Na zdařilý projekt z dubna jsme v srpnu navázali dodávkou 2 kusů suchých transformátoru s výkonem 6 MVA, 6,6/6 kV s uk = 16,5% v trakční...

Pro jednu z největších ruských firem UGMK byl navržen a vyroben měničový výkonový transformátor 13,776 MVA, 6/2x0,221-0,018 V...

V dubnu 2017 byl dodán speciální suchý transformátor 2 MVA, 6,6/6 kV, Dy1 s možností přepojení na Dd0 v trakční třídě V s uk = 12%...

V březnu 2017 byly do České Republiky dodány první dva výkonové transformátory DOTR 35000/52 o výkonu 35MVA, převodu 15,75...

Píšeme dějiny. Společný podnik SGB Regensburg a Elpro-Energo nazvaný SGB Czech Trafo s.r.o. úspěšně zahájil výrobu suchých transformátorů...

Pro Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., konkrétně pro pracoviště ELI beamlines v Dolních Břežanech jsme vypracovali odborný posudek stavu...

V listopadu 2016 jsme dodávali měničový olejový hermetický transformátor 3720 kVA, 19/1,137 kV s odbočkou na 800 V určený k napájení...

Pro napájení technologie výroby v močoviny v Ruské federaci jsme dodávali 2 ks suchých transformátorů 1000 kVA, 10/0,42 kVA, a 4 ks suchých...

V květnu 2016 jsme do Škody Transportation, a.s. dodávali suchý impregnovaný transformátor 100 kVA, 400/1000 V v krytí IP54...

Zajímáte se o vysoké napětí? Máme pro Vás školení,kde prozradíme, jak na návrh trafostanic a jejich projekt. Zabývat se budeme....

Více...

ZASTOUPENÍ
NA SLOVENSKU

SGB-SK, spol. s r.o.

www.sgbsk.sk

Logo - smluvní partner skupiny ČEZ