TRAFOSTANICE LAHMEYER - TYP NDV 400.6 / 401.6

Kiosková trafostaniceKioskové trafostanice

Specifikace

 • vhodné jako distribuční nebo odběratelské stanice; obě varianty s NN-, NDV 401.6 také s VN-měřením
 • robustní „celoocelové” provedení, žárově pozinkované, povrchová úprava práškovou barvou, kusově odzkoušené
 • 3stranně přestavitelná „výklenková stanice”
 • nízká hmotnost; kompletní stanice včetně vybavení, transformátor 630 kVA a základová jímka, cca 3.800 kg
 • ocelový základ, cca 620 kg, žárově pozinkovaný, 2 × stříkaný práškovou barvou (zinkový základ a krycí nástřik) 100% bez pórů, vytvořený jako modulová jednotka a patentovaný
 • olejová záchytná jímka, tloušťka 4 mm , žárově pozinkovaná, s 2-násobným ochranným nátěrem, bez kontaktu se zeminou; těsnost zvenku je zkoušena
 • dvojité dveře na podélné straně, aretace 90° a 135°
 • 2 × stavební/nouzové vývody, O po 100 mm, na NN straně
 • transformátorový prostor volitelně uzavřený plechovými kryty
 • VN-/NN-rozvaděč + trafo buď vlevo nebo vpravo
 • olejový transformátor ≤ 630 kVA, 12/24 kV
 • VN-rozvaděč SF6 nebo vzduch
 • rozvaděče a transformátor jsou spojeny se základovou jímkou ⇒ střechu a skříň je možné zvednout nahoru; hmotnost střechy je pouze 55 kg (Aluminium)
 • zavedení kabelů přes zemní desku
 • standardní finální barva RAL 7032 (šedá)

Dohromady mimořádně hodnotné, montážně výhodné a ekologické řešení.

Možnosti vybavení

Transformátor

Trafostanici vybavujeme olejovým hermetickým transformátorem SGB do výkonu 630 kVA.

VN rozvaděč

Dle požadavku zákazníka je stanice vybavena kompaktním 3-4 pólovým vn rozvaděčem s izolací SF6, nebo vzduchovou. Stanice 401.6 umožňuje VN měření.

NN rozvaděč

Hlavní vypínač

   3f jistič dle daného výkonu transformátoru.

Vývody

 • pojistkové
  • odpojovače
  • odpínače
 • lištové i řadové max.630 A
 • připravenost pro připojení kabelů kabelovými oky

Měření NN

 • měřící transformátory proudu + ampérmetry
 • měřící transformátory napětí + voltmetr + voltmetrový přepínač
 • univerzální skříň měření USM

Tato specifikace je pouze orientační, nn rozvaděč vybavujeme
dle dodané projektové dokumentace a při konzultaci navrhneme nejvhodnější variantu.