TECHNICKÁ DATA A PODKLADY PRO PROJEKTANTY

NÁZEV SOUBORY
 
Prospekt: Kiosková trafostanice Lahmeyer-Compactstation typ LCS-E.6 / LCS-E.7. pdf
Požární zpráva (požárně-bezpečnostní řešení). pdf
Rozměrový výkres. dxf | pdf
Schéma zvedání. dxf | pdf
Schéma nakládání. dxf | pdf
Výkopové práce. dxf | pdf
Stavebnicový základ. dxf | pdf