TECHNICKÁ DATA A PODKLADY PRO PROJEKTANTY

NÁZEV SOUBORY
 
Prospekt: Kioskové trafostanice Lahmeyer-Compactstation typ NDV 400.6 / 401.6. pdf
Požární zpráva (požárně-bezpečnostní řešení). pdf
Schéma zvedání. dxf | pdf
Výkopové práce. dxf | pdf
Stavebnicový základ. pdf
   
NDV 400.6: Tabulka vnitřního upořádání. dxf | pdf
NDV 400.6: Rozměrový výkres, VN-vpravo (1275 mm), NN-vlevo. dxf | pdf
NDV 400.6: Rozměrový výkres, VN-vlevo (1275 mm), NN-vpravo. dxf | pdf
   
NDV 401.6: Tabulka vnitřního upořádání. dxf | pdf
NDV 401.6: Rozměrový výkres, VN-vlevo (1480 mm), NN-vpravo. dxf | pdf
NDV 401.6: Rozměrový výkres, VN-vpravo (1480 mm), NN-vlevo. dxf | pdf
NDV 401.6: Rozměrový výkres, VN-vlevo (1275 mm), NN-vpravo. dxf | pdf
NDV 401.6: Rozměrový výkres, VN-vpravo (1275 mm), NN-vlevo. dxf | pdf