HLUČNOST

Hlučnost transformátorů nabývá stále většího významu. Nejednou jsme v poslední době řešili požadavky zákazníků na snížení hluku transformátorů v blízkosti bytů, domů či kanceláří, někdy i snížený hluk nebo snížené elektromagnetické vyzařování v nemocnicích. Vyrobit nízkohlučný transformátor dnes není žádný problém. Např. typ DOTXL 630H/20 o výkonu 630 kVA, 22/0,4 kV SGB má hluk v 0,3 m běžně 27,3 dB nebo typ DOTXL 400H/20, o výkonu 400 kVA, 22/0,4 kV dokonce pouhých 25,3 dB v 0,3m. Kdo pracuje v této oblasti, určitě ocení tyto špičkové hodnoty, viz příloha zde.

Parametrů, které ovlivňují velikost hlučnosti, je celá řada, od kvality a typu trafoplechů , jejich vysekání a spojení až po velikost navržené indukce jádra nebo velikost transformátoru atd.

Definice těchto hodnot a způsob jakým je provedeno měření hluku, jsou uvedeny v ČSN EN 6076-10 Výkonové transformátory - Část 10: Stanovení hladin hluku. K dispozici nabízíme i výpočet akustického výkonu při naměřeném akustického tlaku, který jako jediná hodnota může sloužit k porovnání suchých a olejových transformátorů.

 • A – hladina akustického tlaku
 • LPA v dB
 • A – hladina akustického výkonu
 • LWA v dB
 • a příslušná měřící plocha LS v dB

Důležité pojmy v této souvislosti jsou:

 • základní povrch vyzařování
 • délka měřící linie pm (m)
 • obsah měřící plochy S (m2)

U olejových transformátorů se hluk měří 0,3 m od základního povrchu vyzařování oproti suchým transformátorům, kde tato vzdálenost činí 1 m.

Následující vztah je stanoven pro LWA a LPA s LS:

 • LWA = LPA + LS
 • LS = 10 log S : S0 dB
 • S = 1,25 h × pm a S0 = 1 m2
 • pm = 4 MA + (DWA + 2) n
 • MA = rozteč (m)
 • DWA = vnější průměr vinutí (m)
 • h = výška jádra (m)
Měření hlučnosti olejového transformátoru