NÍZKONAPĚŤOVÉ VINUTÍ

Pokud to technologie umožňuje (od 100 kVA), je vinutí nižšího napětí u transformátorů SGB provedeno vždy jako fóliové. Výhody této metody mluví za sebe:

 • Snížení dodatečných ztrát
 • Vyrovnané rozložení teplot ve vinutí
 • Vysoká zkratová pevnost

Cívka NN vinutí je navinuta na navíječce podobně jako „role alobalu nebo svitkový kondenzátor” z vodivé fólie a jako mezizávitová izolace je použita papírová fólie napuštěná nedotvrzenou pryskyřicí pod jménem Prepreg. Fólie je buď měděná tloušťky 0,3 - 2,5 mm nebo hliníková tloušťky 0,3 - 2,8 mm dle jmenovitého proudu. Typ materiálu specifikuje většinou zákazník.

nn vinutí olejových transformátorůOlejové transformátory nízkonapěťové vinutí

 • SGB používá výhradně materiál od výrobců ze speciálních válcoven, aby bylo zajištěno, že hrany budou bez otřepů. Toto je nutný předpoklad pro elektrickou spolehlivost.
 • K začátku a konci každé cívky se připojuje k vodící fólii přípojnice. Existují dvě běžné metody; a sice svařování pod ochrannou atmosférou nebo svařování za studena pod vysokým tlakem (400 kN). Již více než 20 let používá SGB pouze svařování za studena.
  Výhody:
  • žádné metalurgické změny vodivého materiálu vlivem teplotního procesu
  • žádná cizí tělesa, která mohou vzniknout během svařování
 • Díky použití vícevrstvého Prepregu a následnému vytvrzení v peci při 140 °C vznikne velmi pevný silnostěnný válec, který může na rozdíl od běžných provedení samostatně potlačit radiální zkratové síly. Jednoduché uchycení k jádru slouží pouze k vycentrování.
 • SGB Neumark používá fóliové vinutí více než 40 let.